Prace o mniejszym zakresie przewidziane są na ulicach: Inflanckiej, Szwajcarskiej i Klenowskiej. Z wygrodzeniami na jezdni trzeba liczyć się na ulicach: Morasko i Jaśkowiaka. Trwają remonty ciągów pieszo – rowerowych na ul. Hetmańskiej i ul. Mieszka I. Przypominamy także o pracach na ul. Dąbrowskiego (wymiana nawierzchni – obecnie za skrzyżowaniem z ul. św. Wawrzyńca) oraz na ul. Lechickiej (w okolicy skrzyżowania z ul. Wilczak).