Zakład Robót Drogowych będzie prowadził prace także na ulicach Kołłątaja, a z drugiej strony miasta na ulicach Szwedzkiej, Wiatracznej i Borówki. Trwają remonty na ul. Reymonta i ul. Engestroma. Równiarka będzie w rejonie Świerczewa.