Kontynuowany jest remont jezdni na ul. Ostrowskiej.  Ekipy Zakładu Robót  Drogowych pracować będą także na ul. Murawa, ul. Słowiańskiej i ul. Umultowskiej. Na ul. Czechosłowackiej czyszczone mają być wpusty kanalizacyjne.