Pomysł na posadzenie drzew wyszedł od mieszkańców osiedla, którzy w ten sposób chcą oddzielić się od ul. Hetmańskiej. Pracownicy Wydziału Terenów Zieleni ZDM w odpowiedni sposób zaprojektowali zieleń, tak by różne gatunki drzew liściastych iglastych wpisały się w ideę utrzymywania bioróżnorodności na terenie miasta.

Do posadzenia zostało jeszcze 35 ostatnich drzew. Już niedługo będzie można podziwiać naturalistyczne obsadzenia składające się m.in. z robinii białej, sosny czarnej, klonu polnego, lipy drobnolistnej i klonu jawora, które w stosunku do istniejących krótkowiecznych wierzb mandżurskich, będą cieszyć oczy mieszkańców i przechodniów przez wiele lat.

Drzewa podlegać będą pielęgnacji gwarancyjnej do 30 listopada 2021.