Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum (Czerwona)

  • Obowiązywać będzie  od 1 czerwca na terenie osiedla Stare Miasto (Centrum).
  • Godziny funkcjonowania: 8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku i 8:00 – 18:00 w soboty.
  • Wysokość opłat za parkowanie:

1-sza godzina: 7 zł

2-ga godzina: 7,40 zł

3-cia godzina: 7,90 zł

Każda kolejna godzina: 7 zł

Strefa Płatnego Parkowania (Niebieska)

  • Wzrastają stawki za postój na pozostałym obszarze Strefy Płatnego Parkowania
  • Wysokość opłat za parkowanie:

1-sza godzina: 3,50 zł

2-ga godzina: 4,20 zł

3-cia godzina: 4,90 zł

Każda kolejna godzina: 3,50 zł

  • Godziny funkcjonowania: 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku.

Identyfikator mieszkańca:

  • Od 1 czerwca dostępny wyłącznie dla mieszkańców zameldowanych w danym sektorze ŚSPP / SPP na pobyt stały lub tymczasowy i płacących podatki na rzecz miasta Poznania.
  • Cena abonamentu: 30 złotych miesięcznie za pierwszy samochód, przy zakupie abonamentu 12-miesięcznego, jeden miesiąc jest bezpłatny.
  • Abonament dla użytkowników samochodów użyczonych od 1 czerwca dostępny wyłącznie dla aut leasingowanych, kredytowanych i służbowych.

Wymienione wyżej zmiany w SPP nie są jedynymi zaplanowanymi na ten rok. W lipcu zacznie funkcjonować Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce, nowy podział na sektory i pojawią się większe możliwości parkowania dla dostaw. Pod koniec roku planowane jest też uruchomienie SPP na Wildzie i Łazarzu.