Kontynuowane będą naprawy nawierzchni jezdni na ul. Mieszka I oraz chodnika na ul. gen. Maczka. Trwa remont na ul. Zgoda.