Nowością będzie wyznaczenie dwóch pasów do lewoskrętu z ul. Kolejowej w ul. Hetmańską obsługiwane sygnalizatorem kierunkowym. Dzięki temu zwiększy się liczba samochodów, które w każdym cyklu będą mogły jechać w lewo.

Wpłynie to także na bezpieczeństwo. Niestety, obecnie część kierowców, wbrew przepisom, z pasa przeznaczonego do jazdy na wprost (w stronę ul. Góreckiej), jedzie w lewo w ul. Hetmańską stwarzając tym samym zagrożenie dla innych.

Zmiany wpływające na przepustowość będą wprowadzone także na ul. Hetmańskiej. Na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej z ul. Dmowskiego zamknięty został lewoskręt w tę drugą ulicę. Obecnie kierowcy jadący na Łazarz skręcają w lewo z ul. Hetmańskiej w ul. Kolejową. Z uwagi na większą liczbę pojazdów zostanie wydłużony sygnał zielony dla tej relacji.

Dodatkowo program sygnalizacji zostanie tak ustawiony, by zapewnić jak najbardziej optymalną przepustowość dla każdego kierunku  z zachowaniem priorytetu dla ruchu tramwajowego. Będziemy monitorować sytuację na skrzyżowaniu.

Prace związane ze zmianą organizacji ruchu już się rozpoczęły i będą tak prowadzone, by kierowcy jak najmniej odczuli ewentualne uciążliwości z nimi związane.