Od czwartku 10 grudnia nowa organizacja ruchu i parkowania będzie wprowadzana na ul. Poplińskich. Wykonawcy SPP wrócą też na ul. Szymborską i Chociszewskiego, gdzie malowanie oznakowania poziomego w pierwotnym terminie uniemożliwiła niekorzystna pogoda.

Na ul. Poplińskich utrzymany zostanie jeden kierunek ruchu od ul. Św. Czesława w stronę ul. Spychalskiego. Parkowanie będzie odbywać się na równoległych miejscach postojowych, wyłącznie po zachodniej stronie ulicy. Podobnie jak na pozostałych jednokierunkowych ulicach objętych SPP na Wildzie, również na ul. Poplińskich wprowadzony zostanie kontraruch rowerowy. Skrzyżowania z ulicami Św. Czesława, Żupańskiego i Spychalskiego będą równorzędne. Ponadto obszar, na którym położona jest ul. Poplińskich objęty będzie strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”.

Prace na ul. Szymborskiej i Chociszewskiego zaplanowane były pierwotnie na początek grudnia, ale nie mogły się rozpocząć ze względu na występujące w tym czasie opady śniegu. Mokra nawierzchnia uniemożliwia bowiem wykonanie oznakowania poziomego. Zdecydowano więc o przesunięciu robót na tych dwóch ulicach na drugi tydzień grudnia.

Najważniejszą zmianą na ul. Chociszewskiego będzie uporządkowanie parkowania. Ulica pozostanie dwukierunkowa, zachowany zostanie również równoległy sposób postoju. Z parkowania zostaną natomiast wyłączone przestrzenie położone zbyt blisko skrzyżowań lub przejść dla pieszych. Wyznaczone zostaną trzy miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na całej ulicy obowiązywać będzie ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h.

Również na ul. Szymborskiej kierunek ruchu nie zmieni się – możliwy będzie przejazd tą ulicą w jednym kierunku od ul. Chociszewskiego do ul. Hetmańskiej. Parkowanie będzie możliwe wyłącznie po wschodniej stronie ulicy, na miejscach równoległych. Wprowadzony zostanie kontraruch rowerowy, a prędkość będzie ograniczona do 30 km/h.

Prace na ulicy Poplińskich rozpoczną się 10 grudnia, a na ul. Chociszewskiego i Szymborskiej 11 grudnia. Na pierwszej z nich roboty powinny potrwać dwa dni, a na pozostałych dwóch jeden dzień. Należy jednak podkreślić, że kluczowy wpływ na termin rozpoczęcia i zakończenia prac będzie miała pogoda.

Kierowco! Przeparkuj pojazd

Podczas prac na wszystkich czterech ulicach obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Informują o tym znaki drogowe ustawione minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac. Ponadto każdorazowo za wycieraczki aut parkujących w rejonie planowanych prac trafiają ulotki informujące o konieczności przeparkowania pojazdu. Osoby, których samochody zostaną odholowane muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 500 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac. Opłaty za postój zaczną być pobierane dopiero po uruchomieniu SPP na Łazarzu, które jest planowane na 1 lutego 2021 roku.

Projekty organizacji ruchu dla pozostałych ulic Wildy i Łazarza, które objęte będą SPP oraz harmonogram prac są dostępne tutaj.