Najważniejsze elementy organizacji ruchu na ul. Śniadeckich, Stolarskiej i Parkowej pozostaną bez zmian. Kluczowym działaniem w tych miejscach będzie uporządkowanie parkowania. Oznacza to przede wszystkim uniemożliwienie postoju zbyt blisko skrzyżowań i przejść dla pieszych, a także uwolnienie chodników zastawianych przez parkujące auta.

Ulica Śniadeckich pozostanie dwukierunkowa na całej długości. Parkowanie będzie dozwolone na miejscach równoległych po stronie zachodniej i prostopadłych po stronie wschodniej. Z parkowania wyłączone pozostaną odcinki po zachodniej stronie ulicy pomiędzy ul. Konopnickiej i Orzeszkowej oraz pomiędzy ul. Grunwaldzką i Stolarską. W pobliżu ul. Głogowskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Parkową, a także w rejonie skrzyżowania z ul. Stolarską wyznaczonych zostanie łącznie siedem miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Skrzyżowania z ulicami: Stolarską, Konopnickiej, Orzeszkowej, Parkową i zachodnią „odnogą” ul. Śniadeckich na wysokości nr 10 staną się równorzędne. Ponadto cała ulica zostanie objęta strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”. Relacje na skrzyżowaniach z ul. Głogowską i Grunwaldzką również zostaną zachowane.

Dotychczasowe kierunki ruchu i sposób parkowania zostaną utrzymane także na ul. Stolarskiej. Oznacza to, że jej południowym fragmentem będzie można poruszać się w dwóch kierunkach, a prostopadłym do niego odcinkiem zachodnim w jednym kierunku w stronę ul. Grunwaldzkiej. Parkowanie będzie odbywać się na miejscach równoległych na pierwszym z wymienionych odcinków i na miejscach ukośnych, po wschodniej stronie, na drugim z nich. Na ul. Stolarskiej również będzie obowiązywała strefa ograniczonej prędkości „Tempo 30”.

Na ul. Parkowej „po staremu” pozostanie ruch w dwóch kierunkach, natomiast zmieni się sposób parkowania. Po obu stronach ulicy wyznaczone będą równoległe miejsca postojowe. Przestrzeń położona w odległości do 10 m od przejścia dla pieszych przy ul. Śniadeckich zostanie wyłączona z parkowania.

Prace na wszystkich trzech ulicach powinny zakończyć się 5 maja. Będzie to jednak uzależnione od korzystnych warunków atmosferycznych. Następnie wykonawcy przeniosą się na ul. Matejki, gdzie zaplanowano roboty na 6 i 7 maja br. Po ich zakończeniu i zweryfikowaniu nowej organizacji ruchu planowane jest uruchomienie płatności na obszarze 4 i 5 na Łazarzu od 17 maja br.

Szczegółowy harmonogram prac, mapa z etapami wprowadzenia zmian oraz aktualności dotyczące wdrażania Strefy Płatnego Parkowania na Łazarzu są dostępne tutaj.