Porządkowanie parkowania i wyznaczenie miejsc postojowych to zmiany jakie w najbliższym czasie czekają ulice Matejki i Skrytą. W przypadku tej pierwszej będzie to kolejny etap prac. Pierwszy, obejmujący odcinek od ul. Kasprzaka do ul. Berwińskiego został zrealizowany w grudniu ubiegłego roku.

Kierunki ruchu i sposób parkowania na ul. Matejki nie ulegną zmianie. Będzie to ulica dwukierunkowa z równoległymi miejscami postojowymi wyznaczonymi po zachodniej stronie od ul. Berwińskiego do ul. Grunwaldzkiej. Od ul. Orzeszkowej w kierunku ul. Grunwaldzkiej zaparkować można będzie także po stronie wschodniej, na miejscach równoległych i ukośnych. Odcinek od ul. Berwińskiego do ul. Skrytej objęty zostanie ograniczeniem prędkości do 30 km/h (dotychczas ograniczenie obowiązywało jedynie w pobliżu zainstalowanych w ubiegłych latach progów wyspowych).

Na ul. Skrytej nowe oznakowanie, związane z wdrożeniem SPP zostanie wykonane na krzyżującym się z ul. Matejki odcinku zachodnim oraz prostopadłym do niego fragmencie północnym. Wyznaczone tutaj zostaną równoległe miejsca postojowe. Zachowany zostanie jeden kierunek ruchu na pierwszym ze wskazanych odcinków oraz w południowej części ulicy. Podobnie jak na pozostałych jednokierunkowych ulicach łazarskiej SPP wprowadzony będzie tu kontraruch rowerowy. Ponadto północna i południowa część ul. Skrytej objęte zostaną strefą zamieszkania, a odcinek do skrzyżowania z ul. Matejki – ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

Prace na ul. Matejki i Skrytej zostały zaplanowane na 6 i 7 maja, jednak ich realizacja będzie uzależniona od sprzyjającej pogody.

Kierowco! Przeparkuj pojazd

Podczas prac na ul. Matejki i Skrytej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Informują o tym znaki drogowe ustawione minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac. Osoby, których samochody zostaną odholowane muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac. Pobór opłat za parkowanie na wskazanych wyżej ulicach planowany jest od 17 maja, czyli po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na całym obszarze objętym etapami 4 i 5 wdrażania SPP na Łazarzu.