Tego typu prace rozpoczynamy każdego roku w okolicach długiego majowego weekendu. Wówczas pogoda pozwala na dzienne i nocne malowanie. Do takich prac konieczna jest bowiem mała wilgotność powietrza, dodatnie temperatury i brak opadów.

W tym roku rozpoczęliśmy między innymi od odmalowania 50 kopert dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Następnie ekipy malujące przeniosły się na ulice bardziej oddalone od centrum. Oznakowanie malowane jest między innymi na ulicach na Piątkowie i Smochowicach. W najbliższych dniach prace mają być prowadzone także na głównych ciągach prowadzących do peryferyjnych osiedli.

Gdy jeszcze bardziej zmniejszy się wilgotność powietrza będzie można przystąpić do nocnego malowania także w centrum miasta oraz na głównych arteriach komunikacyjnych, tak by nie powodować dodatkowych utrudnień w ruchu w dzień.

Prace będą prowadzone aż do jesieni. Oznakowanie, które zostanie wymalowane w tym roku będzie miało powierzchnię około 230 tysięcy metrów kwadratowych, czyli w przybliżeniu tyle ile wynosi powierzchnia 124 boisk Orlików przeznaczonych do gry w piłkę nożną.  

Przypominamy, że zgłoszenia dotyczące konieczności odmalowania oznakowania poziomego na drogach publicznych można przesyłać na adres zdm@zdm.poznan.pl.