Zanim jednak tak się stanie, na czas prowadzenia robót, nastąpią zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie. Związane one będą z wyłączeniem z ruchu ul. Mleczowej, po której będą mogli poruszać się tylko mieszkańcy, pojazdy budowy i służb komunalnych oraz pojazdy uprzywilejowane. Przed rozpoczęciem robót na ulicy pojawią się znaki zatrzymywania się i postoju.

Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie inwestycji oraz zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Po zaplanowanym na marzec 2022 r. zakończeniu prac ul. Mleczowa znajdzie się w strefie zamieszkania, co oznacza, że pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdami i będzie mógł poruszać się całą jej szerokością.

PIM