Prace brukarskie są prowadzone na odcinku od ulicy Azaliowej do posesji nr 6A po zachodniej stronie ulicy. Stare, zniszczone płytki chodnikowe zostaną usunięte, a na ich miejscu zostanie ułożony nowy chodnik z kostki.

Termin zakończenia prac został ustalony na 20 listopada br. Koszt to około 26 tys. złotych, które pochodzą ze środków znajdujących się w gestii Rady Osiedla Zielony Dębiec.