Podobnie jak w przypadku wielu innych ważniejszych ulic, również na tej remont odbywa się etapami. By zmniejszyć utrudnienia w ruchu, każdego roku wymieniana jest nawierzchnia na innym odcinku. W tym - od ul. Trębackiej do ul. Jugosłowiańskiej po zachodniej stronie ulicy i od ul. Krośnieńskiej do ul. Rembertowskiej po wschodniej stronie. Zakres robót obejmuje również skrzyżowanie z ulicą Jawornicką oraz dwie zatoki autobusowe zlokalizowane w pobliżu ulic Trębackiej i Jawornickiej.

Obecnie prace prowadzone są w rejonie skrzyżowania z ul. Jawornicką. Sfrezowana jest już stara i zniszczona nawierzchnia, a w jej miejsce układane nowe warstwy. Objazd wyznaczony jest ulicami: Giżycką, Kaczą, Mrągowską, i Jawornicką.

Remont ma potrwać do końca miesiąca. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.