Prace polegają na zdjęciu (sfrezowaniu) istniejącej warstwy ścieralnej i ułożeniu nowej oraz wymianie podbudowy z kamienia polnego na tłuczniową. Z uwagi na duży zakres, remont został podzielony został na 3 etapy.

Pierwszy prowadzony na odcinku od ul. Winogrady do ul. Dożynkowej potrwa do końca lipca, etap II – w obrębie placu-skweru od 26 lipca do 14 sierpnia, etap III – od skweru do salony samochodowego – od 8 sierpnia do końca sierpnia.

Na całym odcinku zostaną punktowo wymienione krawężniki, zaś kamień polny wyjęty z podbudowy będzie przewieziony do magazynu ZDM celem ewentualnego dalszego wykorzystania. Prace zostały wskazane do realizacji i finansowane są przez Radę Osiedla Stare Winogrady. Koszt to niemal 900 tysięcy złotych.

Odcinki ulicy na których wykonywane są prace muszą być wyłączone z ruchu samochodowego na czas robót. Mieszkańców i kierowców przepraszamy za utrudnienia. Prosimy o zwracanie uwagi na zmieniające się oznakowanie. Remont prowadzony realizowany jest przez Zakład Robót Drogowych.