W ramach projektu wyremontowana zostanie trasa rowerowa wzdłuż ul. Zamenhofa (po wschodniej stronie, czyli w pobliżu osiedli takich jak Jagiellońskie i Rzeczypospolitej). W miejscu, gdzie nawierzchnia wybudowana została z kostki będzie bitumiczna. Dzięki temu poprawi się komfort oraz bezpieczeństwo przejazdów.

Zyskają także piesi, gdyż obniżone będą krawężniki. Prace mają być prowadzone etapami i niemal nie spowodują większych utrudnień w ruchu. Te mogą występować jedynie lokalnie w rejonie skrzyżowań bocznych uliczek dochodzących do Zamenhofa.