Prace budowlane trwały ponad trzy miesiące, ale i ich zakres był duży. Obejmowały wymianę podbudowy ulicy (ułożono warstwę tłucznia o grubości 30 cm), wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej powierzchni trzech tysięcy metrów kwadratowych. W ramach zadania zostały wymienione fragmenty krawężników i betonowe oporniki, zostały wyregulowane studnie, kratki ściekowe, zawory, a także zostały odtworzone dwa progi zwalniające.

W odbiorze prac uczestniczyła Halina Owsianna, przewodnicząca Osiedla Stare Winogrady.

- Nawierzchnia była tak zdewastowana, że musieliśmy na remont przeznaczyć aż 900 tysięcy złotych. Brakuje jeszcze oznakowania poziomego i pionowego - mówi radna. - Otrzymałam jednak zapewnienie że zostanie wkrótce wykonane. Poza tym proszę dodać, że to był dobry rok dla mieszkańców naszego osiedla - dodaje.

Rada Osiedla Stare Winogrady wyasygnowała środki finansowe na umocnienie nawierzchni pieszo-jezdni ulicy bocznej do ulicy Za Cytadelą, dokończenie remontu chodnika po wschodniej stronie ulicy Zagrodniczej (odcinek od Sołtysiej do Słowiańskiej).

- A to nie koniec ponieważ w tym roku czeka nas jeszcze remont chodnika po wschodniej stronie ulicy Wójtowskiej. Zaczniemy od ulicy Winogrady. Wyremontujemy tyle chodnika, na ile starczy nam finansów - zapowiada Halina Owsiana.