W trakcie robót wymieniona zostanie warstwa wiążąca i ścieralna, zostaną zamontowane nowe kratki ściekowe i włazy kanalizacyjne. W dalszej kolejności będą odtworzone pętle indukcyjne oraz oznakowanie poziome.

Remont rozpocznie się późnym wieczorem - od frezowania lewego pasa na odcinku od zjazdu z wiaduktu im. Kosynierów Górczyńskich do ul. Żwirowej. Ruch pojazdów będzie odbywać się prawym. Następnie będzie układana warstwa wiążąca. Po tym ekipy remontowe przeniosą się na prawy pas, a jechać będzie można tylko lewym.

Trzeba dodać, że przed rokiem odnowiona została jezdnia (w tym rejonie) prowadząca w stronę centrum Poznania, teraz przyszła kolej na część wyjazdową. Dzięki temu poprawi się komfort przejazdów oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Planowane zakończenie robót to maksymalnie połowa września. Koszt remontu to ponad 1,7 miliona złotych. Jadących ul. Głogowską prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.