Prace zostały wskazane do realizacji i finansowane będą ze środków, którymi dysponuje Rada Osiedla Stare Winogrady. Jest to kontynuacja robót, które przeprowadziliśmy w zeszłym roku. Kosz to 65 tysięcy złotych.

Chodnik ułożony zostanie z kostki betonowej, przy czym odcinki, będące w dobrym stanie, wykonane przez właścicieli przyległych posesji, nie będą remontowane. Wymienimy także krawężnik betonowy na nowy oraz wykonamy ściek z kostki betonowej. Prace potrwają do 5 października.