Już od kilku lat dzięki współpracy z Radą Osiedla Stare Miasto prowadzone są remonty kolejnych odcinków chodnika na ul. Składowej. Korzysta z niego coraz więcej osób. Prowadzi nimi dojście do dworców PKP i PKS, centrum handlowego oraz nowych budynków mieszkalnych.

W trakcie prac zerwana zostanie stara, często już mocno zniszczona nawierzchnia, a w jej miejsce ułożona nowa. Będzie dostosowana do już istniejącej na ul. Składowej.

Na czas remontu piesi muszą liczyć się z ograniczeniami w poruszaniu się po północnej części ulicy. Prace mają kosztować 130 tysięcy złotych i są finansowane ze środków, które do swojej dyspozycji ma Rada Osiedla Stare Miasto.