Przedmiotem konsultacji społecznych będzie koncepcja uwzględniająca powstanie nowego ciągu pieszego po południowej stronie ulicy wraz z zagospodarowaniem pasa drogowego zielenią oraz przebudowę jezdni ul. Ogrodowej. Opiniowanie, prowadzone drogą elektroniczną, rozpocznie się 29 sierpnia i potrwa do 18 września br.

Szczegółowy opis projektowanych zmian, wraz z wizualizacjami i planem sytuacyjnym zostanie opublikowany na stronie internetowej ZDM w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych.