Budowa odnowionej, wygodnej ulicy, zapewniająca bezpieczeństwo pieszym przy jednoczesnym ograniczeniu ruchu aut to kluczowy cel opiniowanej inwestycji. Poświęcone jej konsultacje społeczne rozpoczęły się 9 maja br. od spotkania z mieszkańcami i potrwają do 23 maja, czyli najbliższego czwartku. Szczegółowy opis projektowanych zmian, wraz z planem sytuacyjnym znajduje się tutaj.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Poznania. Szczególnie zapraszamy do udziału w nich mieszkańców osiedla Stare Miasto. Zainteresowane osoby mogą przesłać swoje uwagi, pytania i propozycje zmian pocztą elektroniczną na adres kwiatowa@zdm.poznan.pl lub dostarczyć je w formie pisma do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.