Budowa odnowionej, wygodnej ulicy, zapewniająca bezpieczeństwo pieszym przy jednoczesnym ograniczeniu ruchu aut jest celem projektu przebudowy ul. Kwiatowej pomiędzy ulicami Półwiejską i Rybaki. Dzisiaj rozpoczynają się konsultacje społeczne tej inwestycji.

Zachodnia część ulicy Kwiatowej sąsiaduje z jednej strony z uczęszczanym deptakiem na ul. Półwiejskiej, a z drugiej ze zrewitalizowaną ul. Rybaki. Obecnie w tym miejscu obowiązuje ruch dwukierunkowy bez możliwości wjazdu na ul. Półwiejską. Ulica jest jednocześnie chętnie odwiedzana przez klientów lokali gastronomicznych, w sezonie letnim korzystających z ustawionych w pasie drogowym ogródków. Dzięki przebudowie, połączonej ze zmianą organizacji ruchu, poprawi się bezpieczeństwo, uporządkowane zostanie parkowanie, a piesi zyskają więcej komfortowej przestrzeni. Charakter tego fragmentu ul. Kwiatowej będzie spójny z najbliższym otoczeniem.

Dokumentacja będąca przedmiotem opiniowania przewiduje wymianę nawierzchni jezdni i chodników oraz zmianę organizacji ruchu i parkowania. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, wjazd odbywać będzie się od ul. Półwiejskiej i będzie dostępny wyłącznie dla upoważnionych. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 4m, chodniki o szerokości od 2,96m do 3,2m oraz pas postojowy po południowej stronie ulicy o szerokości 2,3m. Z uwagi na przyjęte uwarunkowania projekt nie przewiduje możliwości pozostawienia ruchu dwukierunkowego. Przebudowany odcinek ul. Kwiatowej zostanie ponadto objęty strefą zamieszkania. Oznacza to, że piesi będą mieli pierwszeństwo oraz będą mogli poruszać się po całej szerokości ulicy.

Szczegóły projektowanych zmian znajdują się w załączonych projektach: architektoniczno-budowlanym i organizacji ruchu.

Każdy zainteresowany może wypowiedzieć się na temat zaprezentowanej dokumentacji wysyłając wiadomość email na adres kwiatowa@zdm.poznan.pl, tradycyjny list, lub dostarczając pismo do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

W ramach konsultacji społecznych 9 maja o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 przy ul. Rybaki 17 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami. Konsultacje społeczne potrwają do 23 maja. Ich podsumowanie zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 30 dni od zakończenia opiniowania.

Do pobrania:

Przebudowa ul. Kwiatowej - plan sytuacyjny

Przebudowa ul. Kwiatowej - organizacja ruchu

Przebudowa ul. Kwiatowej - wizualizacja 1

Przebudowa ul. Kwiatowej - wizualizacja 2