Mieszkańcy będą mieli okazję zapoznać się i wypowiedzieć na temat proponowanych rozwiązań projektowych od 25 listopada o 8 grudnia br. Zapowiedź konsultacji została zamieszczona tutaj.