Już w środę i czwartek odbędą się dyżury informacyjne poświęcone wprowadzeniu na osiedlu Św. Łazarz Strefy Płatnego Parkowania. Specjaliści Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Inżyniera Ruchu, projektanci oraz przedstawiciele Rady Osiedla będą do dyspozycji mieszkańców 11 września w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Łukaszewicza 9/13, a 12 września w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w godzinach od 8:00 do 11:00 i od 16:00 do 19:00.

Na stronie ZDM w zakładce Parkowanie udostępniony został projekt stałej organizacji ruchu, związany z poszerzeniem SPP o teren Łazarza. Dla ułatwienia przeglądania został on podzielony na 34 osobne pliki, prezentujące rozwiązania projektowe dla poszczególnych fragmentów osiedla, wskazanych w pliku pn. "Spis map". Załączone zostały również pliki z legendą, schematem kierunków ruchu oraz dokument tekstowy z dodatkowymi informacjami na temat SPP.