Najbardziej zniszczone fragmenty chodnika i miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zostaną naprawione w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Prace rozpoczną się 4 maja po północnej stronie ulicy. Powinny potrwać przez najbliższy tydzień, do 11 maja. Następnie ekipa remontowa przeniesie się na stronę południową, na ten sam odcinek ulicy. Tam prace powinny odbywać się w terminie od 12 do 19 maja.

Na czas napraw zmieni się sposób parkowania pojazdów. Będzie można zaparkować tylko po jednej stronie ulicy. W związku z tym od 4 maja będzie można parkować tylko po stronie południowej, a od 12 maja tylko po stronie północnej.  

Kierowców i pieszych prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie.