Od początku września na odcinku Poznań-Września trwa wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni. Wprowadzona jest tymczasowa organizacja ruchu na wskazanych odcinkach autostrady. Jak informuje spółka Autostrada Wielkopolska "wiązać się to może z dużymi utrudnieniami".

Według aktualnych informacji do 28 września zamknięta będzie jezdnia północnej (kierunek Świecko) pomiędzy węzłem Poznań Wschód a Poznań Krzesiny. Ruch dwukierunkowy odbywać się będzie na jezdni południowej (kierunek Warszawa).

Kolejne utrudnienia na autostradzie potrwają między 28 września do 5 października. Wówczas zamknięta zostanie jezdnia południowa (kierunek Warszawa), a ruch dwukierunkowy odbywać się będzie na jezdni północnej (kierunek Świecko). Autostrada Wielkopolska S.A. Zastrzega, że "powyższy harmonogram prac może ulec korekcie z uwagi na m.in. warunki pogodowe".

Okresowe blokowanie się miejskiego odcinka autostrady A2 w związku z jego remontem skutkuje zwiększeniem ruchu pojazdów i zmniejszeniem przepustowości na znacznym obszarze miasta, w tym w rejonie centrum i przepraw mostowych.

W szczególności, gdy autostrada między obwodnicą zachodnią i węzłem Poznań Wschód blokuje się na dłuższych odcinkach, kierowcy usiłujący omijać korek autostradowy zjeżdżają ulicami Dolna Wilda i Drogą Dębińską lub Głogowską w kierunku centrum, co powoduje znaczący wzrost ruchu także w rejonie ul. Hetmańskiej, Królowej Jadwigi i Krzywoustego. W rezultacie dochodzi do zmniejszenia przepustowości ruchu m.in. na moście Przemysła, moście Królowej Jadwigi oraz rondach: Starołęka i Rataje, co może powodować czasowe utrudnienia także na sąsiednich ulicach i pozostałych przeprawach przez Wartę.

Zjawisko przenoszenia się utrudnień z autostrady na ulice miasta ulega dodatkowemu nasileniu w sytuacji wystąpienia kolizji drogowych wstrzymujących lub spowalniających ruch na miejskim odcinku autostrady.

Szczegóły można znależć na stronie Autostrady Wielkopolskiej.