Prace są realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w ramach projektu "Cała wuchta zieleni dla Jeżyc!" z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, który poparło prawie 1240 osób. Autorzy rozwiązania uzasadniali, że „oprócz nowych kwartałów mieszkaniowych i morza asfaltu potrzebujemy też zielonych przestrzeni między budynkami. Ponieważ Jeżyce mają bardzo zwartą zabudowę, idealnym rozwiązaniem są liczne lokalne skwery i malutkie parki”.

Pierwsze prace polegały na poprawie infrastruktury podziemnej oraz odbrukowaniu przestrzeni. Aktualnie trwa montaż krawężników oraz budowa chodników i placu, który znajdzie się w centralnym punkcie skweru, gdzie zostaną zamontowane ławki. Przy przejściu dla pieszych będą zamontowane maty fakturowe dla osób niewidomych i niedowidzących. Na powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych pojawi się wiele kwitnących krzewów i bylin. Zachowane zostaną istniejące drzewa, a dodatkowo posadzonych zostanie 21 nowych gatunków, w tym ambrowce, lipy, klony i platany. 

Prace budowlane potrwają do końca kwietnia, a nasadzenia zieleni do połowy maja. Całkowity koszt inwestycji to prawie 670 tys. złotych z czego ponad 300 tys. zł pochodzi ze środków PBO.