Zakład Robót Drogowych będzie także regulował wpusty i malował oznakowanie poziome na ul. Czechosłowackiej. Kontynuowane są prace na ul. Wołyńskiej, ul. Ogrodowej, ul. Warszawskiej.