Zakład Robót Drogowych będzie prowadził także naprawy nawierzchni na ul. Umultowo, ul. Polskiej i ul. Rylejewa (w okolicy budynku POSUM).

Na ul. Szczepankowo (przy granicy miasta) prowadzona będzie regulacja wpustów kanalizacyjnych.