Na ul. Szeligowskiego wymieniane mają być bariery sprężyste, zajęta będzie część pasa jezdni. Na pl. Ratajskiego przewidziane są prace brukarskie, jednak także tutaj nie wykluczone, że trzeba będzie wyłączyć z ruchu fragment jezdni.