Na ul. Rakoniewickiej układana jest nowa warstwa ścieralna nawierzchni. Remonty jezdni kontynuowane są na ulicach: Warszawskiej i Rynkowej. Rozpoczynają się prace drogowe na ulicy Saperskiej na odcinku od ul. Czwartaków do ul Hetmańskiej.

Trwa wymiana barier sprężystych na ul. Dąbrowskiego (na wysokości Woli).