- skrzyżowanie z ul. Golęcińską: 23 kwietnia 2019 r. w godz. od 10:00 do 14:30; Objazd ulicami: Lutycką i Podolańską.

- skrzyżowanie z ul. Lutycką: 24 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00; Objazd ulicami: Witosa, Niestachowską, św. Wawrzyńca, Dąbrowskiego.

- skrzyżowanie z ul. Biskupińską: 27 kwietnia 2019 r. w godz. 10:00 do 14:30; Objazd ulicami: Strzeszyńską, Lutycką, Koszalińską (z uwagi na trwający remont ul. Biskupińskiej w rejonie ul. Krajaneckiej, Literackiej i Wańkowicza sugerowany tylko ruch lokalny).

Jak informuje Wykonawca, zamknięcia ruchu na powyższych przejazdach są niezbędne w celu realizowanego przez PKP PLK zadania "Modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań Głowny PoD - Chodzież - Piła Główna" - projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego RPO na lata 2014-2020.

Na czas prac w torowisku przejazdy kolejowe zamknięte będą całkowicie zaporami z pulsacyjnym oświetleniem ostrzegawczym. Wykonawca ma utrzymać tymczasowe ciągi piesze w obrębie istniejących rogatek, lub wskazać przejścia alternatywne. Terminy zamknięć na czas pracy maszyn torowych oraz trasy objazdów wyznaczono w taki sposób, by zminimalizować utrudnienia w ruchu kołowym. Informacje o zamknięciach poszczególnych przejazdów wyświetlane są naprzemiennie na tablicach ITS.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonach zmienionej organizacji ruchu.