- Położenie płyt ażurowych na ulicach, które dotychczas były gruntowe, zostało bardzo dobrze odebrane przez mieszkańców. To rozwiązanie tymczasowe, dzięki któremu więcej dróg zyska lepszą nawierzchnię. Na razie pojawiło się na czterech ulicach Umultowa, ale wszystko wskazuje, że będziemy ten pilotażowy program kontynuować i takie rozwiązania będą zastosowane także na innych osiedlach, gdzie nie ma dużego natężenia ruchu - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Jako pierwsze utwardzone w ten sposób zostały cztery ulice na Umultowie, czyli Anyżowa i Wrotyczowa oraz Bursztynowa (na odcinku od ul. Dolnej do skrzyżowania przy posesji nr 55) i Spokojna.

Ul. Anyżowa po zakończeniu pracUl. Anyżowa przed rozpoczęciem prac

Na ulicach Anyżowej i Wrotyczowej przeprowadzono już odbiory techniczne po zakończeniu prac, na dwóch kolejnych odbędą się one wkrótce. Na wszystkich czterech ułożona została nowa nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych o szerokości 3,6 metra z częścią dla pieszych szeroką na 1,4 metra z kostki betonowej. Wykonano także zjazdy do posesji.

Dzięki temu kierowcy, piesi oraz rowerzyści mogą przemieszczać się w o wiele bardziej komfortowych warunkach. Jednocześnie przepuszczalna konstrukcja drogi umożliwia jej odwodnienie. Takie rozwiązanie ma być stosowanie do utwardzania dróg lokalnych, które nie mają w najbliższej perspektywie zaplanowanej budowy kanalizacji deszczowej, ale posiadają przepuszczalne podłoże, w które wsiąkną wody opadowe.

Ulica Spokojna po zakończeniu prac

Wspomniane ulice z Umultowa do pilotażowego programu zostały wybrane z kilkunastu propozycji. Wybór poprzedziły badania geotechniczne podłoża, aby ustalić warunki wodno-gruntowe na poszczególnych ulicach. Badania zostały wykonane w 13 wytypowanych lokalizacjach – po sześć na Szczepankowie i Umultowie i jednej na Sołaczu. Niestety na Szczepankowie i Sołaczu w podłożu nie stwierdzono gruntów naturalnych, przepuszczalnych. Dodatkowo na Szczepankowie potwierdzono wysoki poziom wód gruntowych.

Prace na Umultowie kosztowały około 1,8 miliona złotych i były współfinansowane ze środków, które do swojej dyspozycji ma Rada Osiedla Umultowo.

Ulica Bursztynowa po zakończeniu prac

Według wstępnych ocen takie rozwiązanie dobrze sprawdza się w terenie. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia badań na kolejnych kilkunastu poznańskich ulicach w celu sprawdzenia, czy już wkrótce można na nich ułożyć ażurowe nawierzchnie.