Były prowadzone między innymi na mostach i wiaduktach oraz na ulicach w pobliżu cieków wodnych. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę.

Przypominamy, że zgłoszenia dotyczące Akcji Zima są przyjmowane przez komórkę dyspozytorską całodobowo: numer telefonu 61 64 77 231 (każde zgłoszenie jest rejestrowane), mail: zima@zdm.poznan.pl.