Kontynuowany jest remont nawierzchni jezdni na ul. Polnej, w nocy malowane będzie oznakowanie poziome na ul. Książęcej. Roboty drogowe nadal mają być prowadzone w rejonie ul. Lutyckiej i ul. Dojazd. Na ulicach: Królowej Jadwigi i Półwiejskiej oraz Libelta wzmacniana będzie nawierzchnia -  dlatego trzeba liczyć się z ograniczeniem prędkości.