Naprawy nawierzchni mają być prowadzone także na ul. Podwale i ul. Jurackiej. Kontynuowane są roboty drogowe w rejonie ulic Kobylepole i Borówki. Na ul. Koszalińskiej możliwe są wygrodzenia związane z pracami na poboczu.