Kontynuowane są remonty nawierzchni na ulicach: Wołczyńskiej i Kołłątaja. Trwa wymiana barier sprężystych na ul. Niestachowskiej. Na ul. Romana Maya umacniane będzie pobocze.