W rejonie zbiegu ulic Hetmańskiej i Dolna Wilda, Zakład Robót Drogowych będzie wymieniać bariery sprężyste. Oznacza to konieczność wygrodzenia części jezdni. Trwa remont nawierzchni na ul. gen. Maczka.