Prace drogowe o mniejszym zakresie zaplanowane są także na ulicach Naramowickiej, Umultowskiej i Wojciechowskiego. Czyszczone będą wpusty na mostach na Nowym Mieście, a na ulicy św. Wawrzyńca wymieniane bariery sprężyste.