Prace prowadzone będą pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Chartowo, a miejscem, gdzie zakończyliśmy zeszłoroczne roboty. W trakcie remontu zerwana zostanie stara i ułożona nowa nawierzchnia.

Dzięki temu znacznie poprawi się komfort przejazdów dla samochodów, autobusów komunikacji publicznej oraz rowerzystów. Szacowany koszt to około 930 tysięcy złotych.

Ulica ma być przejezdna i zachowany zostanie dojazd na os. Lecha. Prace potrwają do końca kwietnia. Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na zmieniające się oznakowanie.