W jego trakcie sfrezowana zostanie stara, już zniszczona nawierzchnia. W jej miejsce ułożona będzie specjalna siatka wzmacniająca i na niej nowa nawierzchnia jezdni. Dzięki temu znacznie poprawi się komfort przejazdów.

Jak zapowiada Miejski Inżynier Ruchu od 16 maja do 10 czerwca br., ul. Warowna będzie zwężona do jednego pasa i będzie jednokierunkowa z przejazdem od ul. Gołężyckiej do ul. Obodrzyckiej. Objazd zamkniętego kierunku wyznaczono ulicami: Obodrzycką i Gołężycką.

By jak najbardziej zminimalizować utrudnienia związane z remontem, został on podzielony na dwa etapy. W pierwszym prace prowadzone będą na jezdni północnej, a w kolejnym - na jezdni południowej. W drugim etapie nie będzie możliwy wyjazd z ul. Podmiejskiej w ul. Warowną, a objazd wyznaczono ulicami: Romana Maya i Gołężycką.