Obniżanie krawężników to jedno z najważniejszych działań Zarządu Dróg Miejskich zmierzających do likwidacji barier architektonicznych na poznańskich ulicach. Dzięki tego typu korektom pokonywanie przejść dla pieszych staje się wygodniejsze i bezpieczniejsze. Zyskują na tym zarówno rodzice spacerujący z wózkami, jak i osoby z dysfunkcją narządów ruchu, dla których nawet kilkucentymetrowy krawężnik stanowi trudną do pokonania przeszkodę.

Obniżenie krawężników z pewnością poprawi jakość przemieszczania się pieszych – powiedział Maciej Łoś, przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Piątkowo. W tym rejonie porusza się wiele matek z dziećmi i osób na wózkach. To z myślą przede wszystkim o nich zdecydowaliśmy się przeznaczyć pieniądze na realizację tego zadania. Krawężników wymagających korekty jest jeszcze wiele, a ich obniżanie powinno byś standardem – dodał.

Pierwsze z przejść, przy którym wykonano korektę krawężników znajduje się przy bramie wjazdowej w sąsiedztwie wież RTV na ul. Szymanowskiego.  Kolejne dwa położone są na ul. Umultowskiej, w pobliżu bloków numer 1 i 4 os. Stefana Batorego. Czwarte miejsce to przejście przez wjazd na teren osiedla Bolesława Śmiałego nr 18 i 19, znajdujące się w ciągu ul. Sokołowskiego.

Koszt inwestycji wyniósł 30 tysięcy złotych i został sfinansowany ze środków Rady Osiedla Piątkowo. Warto nadmienić, że ZDM każdego roku przeznacza na obniżanie krawężników 100 tysięcy złotych. Ponadto ZDM uwzględnia tego typu korekty przy remontach i przebudowach poznańskich ulic. Dotyczy to szczególnie prac, których zakres obejmuje przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe i zjazdy na posesje.