ZDM wyremontował odcinek od ulicy Literackiej o długości ok. 150 metrów oraz od wjazdu do szkoły do betonowych płyt drogowych. Zadanie obejmowało wykonanie podbudowy ulicy, dwóch warstw asfaltobetonu, wiążącej i ścieralnej.

– Było to konieczne. Dookoła powstają budynki wielorodzinne i po ulicy przejeżdża mnóstwo pojazdów ciężarowych dowożących beton i inne materiały budowlane. Wymiana samej nawierzchni wystarczyłaby na krótko. Niestety, nasza rada dysponowała niewystarczającymi finansami na remont całej ulicy. Starczyło na najbardziej zniszczone i najczęściej zlecane do naprawy fragmenty ulicy – powiedziała Arleta Matuszewska, przewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn. Pozostały fragment ulicy zostanie wyremontowany w przyszłym roku.

Środki na wykonanie remontu, ponad 313 tysięcy złotych, pochodzą z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Strzeszyn.