Przed rokiem wyremontowany został odcinek po północnej stronie ul. Libelta, od ul. Noskowskiego po ul. Pułaskiego. Teraz zakończyły się prace prowadzone częściowo na ul. Libelta, a częściowo na sąsiadującej z nią ul. Pułaskiego  – czyli od okolic wiaduktu kolejowego po przejścia dla pieszych przy torowisku tramwajowym.

Nowy chodnik

Oprócz nowej, zdecydowanie wygodniejszej nawierzchni piesi zyskali faktury ostrzegawcze (żółte maty z guzami) i kierunkowe przy przejściach przez jezdnie mające poprawić bezpieczeństwo osób z dysfunkcjami wzroku.

Remont kosztował 97 tysięcy złotych. Był finansowany ze środków, które do swojej dyspozycji ma Rada Osiedla Stare Miasto.