Dzięki niemu ma zwiększyć się bezpieczeństwo pieszych. Dodatkowo, aby przechodnie mogli wygodnie przejść przez ulice obniżono krawężniki i dobudowano brakujące odcinki chodników, a MPK wyremontowało przebiegające w tym miejscu torowisko.

W najbliższym czasie będą jednocześnie funkcjonować dwa przejścia z jednej i drugiej strony mostu nad Wartą.

Jednocześnie z uwagi na prace na moście Chrobrego przez najbliższe trzy dni zamknięty będzie chodnik po południowej stronie przeprawy nad Wartą (od Chwaliszewa w kierunku Śródki). Następnie robotnicy przeniosą się na drugą część mostu.