Co roku prowadzimy duże remonty na kilkudziesięciu poznańskich ulicach. To na jakich zależy od posiadanych finansów, stanu nawierzchni, prowadzonych innych prac w danym rejonie. W przypadku głównych arterii roboty są często wykonywane etapami w kolejnych latach, by zminimalizować utrudniania.

W 2021 roku nowa nawierzchnia została ułożona między innymi na ul. Piwnej, Ropczyckiej, czy  Inowrocławskiej. Służą one głównie lokalnej społeczności.

Ulica Inowrocławska

Wygodniej jeździ się również ul. Polną na łazarskim odcinku, ul. Wojska Polskiego (od ul. Wołyńskiej w stronę wiaduktu), czy też ul. Promienistą (pomiędzy ul. Jawornicką a ul. Krośnieńską). To ważne ulice w ruchu między dzielnicowym, którymi można dojechać do lub w rejon głównych arterii komunikacyjnych.

Ulica Wojska Polskiego

Te ostatnie również były remontowane. Kierowcy mogą bezpieczniej poruszać się ul. Dąbrowskiego (na odcinku od zjazdu DK nr 92 do ul. Polskiej), ul. Dolna Wilda (od wiaduktu na ul. Hetmańskiej w stronę ul. Piastowskiej), ul. Przybyszewskiego (od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego) oraz ul. Grunwaldzką (od ul. Promienistej do rejonu ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego). Na ul. Krzywoustego kierowcy zyskali ponad 2 kilometry nowej nawierzchni (od zjazdu z A2 w rejon zjazdu na Szczepankowo).

Ulica Dolna Wilda

Wykonane prace poprawiły komfort i bezpieczeństwo przejazdów. Część z nich prowadzona była ze środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich, a część we współpracy z poszczególnymi radami osiedli. Plany ten rok są obecnie ustalane.