Pracownicy Zakładu Robót Drogowych zerwali już starą, zniszczoną nawierzchnię. W jej miejsce układane są spodnie warstwy nowej jezdni. Na początku przyszłego tygodnia będzie można założyć siatkę wzmacniającą (tam, gdzie będzie buspas) i przystąpić do układania górnych warstw. Następnie rozpoczną się prace końcowe – takie jak regulacja studzienek kanalizacyjnych.