Na ulicy Małachowskiego będzie to kontynuacja prac, które prowadzone były w zeszłym roku. Teraz nowa nawierzchnia zostanie ułożona od ulicy Tomickiego do ulicy Zawady. Remont będzie prowadzony do końca miesiąca. Jego koszt to 139 tysięcy złotych.

Również od 8 do 30 listopada prowadzony będzie remont nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Faszynowej. Koszt prac to niemal 160 tysięcy złotych.

Dzięki wspomnianym pracom poprawi się komfort jazdy, a na remontach chodników zyskają także piesi.