Prace prowadzone są po południowej stronie ulicy, od przystanku „Termalna” do ul. Mogileńskiej. To jedna z tras głównych Programu Rowerowego Miasta Poznania – Radial 14. 

Stara, popękana nawierzchnia zostanie zastąpiona równą masą bitumiczną. Dzięki temu znacznie zwiększy się komfort przemieszczania się. Prace, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, mają potrwać do końca października. W przyszłym roku natomiast zamontowane zostanie oznakowanie Rowerowego Systemu Informacji Miejskiej.

To fragment trasy głównej z Programu Rowerowego Miasta Poznania, łączącej stację Poznań - Antoninek z centrum. Można nią dojechać również do nowego ZOO oraz ścieżki w koronach drzew.

Projekt „Rowerostrada do ZOO/ścieżki w koronach drzew” jest realizowany dzięki głosom mieszkańców w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. Wykonawcą jest Zakład Robót Drogowych. Koszt prac wynosi 773 tysiące złotych i jest finansowany ze środków z PBO (600 tysięcy zł) oraz Zarządu Dróg Miejskich.